Barcelona+Atletico Madrid vẫn tuyên bố rằng ông đã tham gia Chao châu Âu!10 đội còn lại nhanh chóng xác nhận rằng trong các trò chơi bóng đá hiện đại, người chơi phải có thể làm

Barcelona+Atletico Madrid vẫn tuyên bố tham gia Euchao!10 đội còn lại nhanh chóng xác nhận [trong các cầu thủ trò chơi bóng đá hiện đại phải có thể làm]: Thể thao trên trang web này Báo cáo ngày 19 tháng 4