BầuHiệpminsắmvai”ngườiphánxử”

Gặp ứng viên lên hạng Uce Lê Dương, bầu Hiệp min trong lần đầu cầm sa bàn đã giúp Hiệp Hoà có chiến thắng cực kỳ quan trọng trong hành trình thực hiện seri phim “người phán xử” phiên bản bóng đá phong trào.