Neymar lại bị lên án vì ngã vờ

Neymar lại bị lên án vì ngã vờ

Phút 31, Neymar có mặt trong cấm địa, cầm bóng tới gần đáy biên rồi dùng chân trái đảo bóng loại Gen