Oman và Saudi Arabia dừng nhập cảnh với công dân Việt Nam

Oman và Saudi Arabia dừng nhập cảnh với công dân Việt Nam

Oman chính thức đưa ra lệnh cấm hành khách nhập cảnh với 3 quốc gia đến từ Đông Nam Á là Thái Lan, M