Leonardo: ‘Messi không nghĩ nhiều khi rời Barca’

Leonardo: ‘Messi không nghĩ nhiều khi rời Barca’

“Chúng tôi đã nghĩ về việc chiêu mộ Messi rất nhiều, rồi thảo luận điều đó”, Leonardo nhớ lại kỳ chu