Việt”la”tỏasáng,NguyễnTrãiđánhbạiToànThắngKhươngThượng2-1

Chiều ngày 1/9, tại sân Thành Lâm Green Park, Dương Đình Nghệ, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu giữa Nguyễn Trãi và Toàn Thắng Khương Thượng.