Blatter và Platini được tuyên trắng án

Blatter và Platini được tuyên trắng án

Blatter bị phát hiện chuyển cho Platini số tiền 2 triệu USD năm 2011 mà không có giải thích thỏa đán