5 chuyện tình “toang” rồi lại hợp của cầu thủ: Sau tất cả, Quang Hải trở về bên Nhật Lê, Xuân Trường và bạn gái “yêu lại từ đầu”

5 chuyện tình “toang” rồi lại hợp của cầu thủ: Sau tất cả, Quang Hải trở về bên Nhật Lê, Xuân Trường và bạn gái “yêu lại từ đầu”

Ngoài những động thái trên sân cỏ, chuyện tình yêu của các chàng tuyển thủ nổi tiếng cũng là chủ đề