Vòng3SPL-S3,BưngBiềnvsKardiachainSàiGòn:Nhàvuatrởlạihay‘ngựaô’phinướcđại

Bộ đôi “trắng – đen” của Bưng Biền, bầu Phúc “trắng” và coach Đạt “đen” đang… đỏ. Họ khẳng định muốn có điểm trước nhà đương kim vô địch SPL- Kardiachain Sài Gòn và hơn thế nữa.