Mẹ Đình Trọng tiết lộ “kẻ gian” hay nghe lén mỗi lần cô gọi điện hỏi thăm con trai

Mẹ Đình Trọng tiết lộ “kẻ gian” hay nghe lén mỗi lần cô gọi điện hỏi thăm con trai

Mẹ Đình Trọng tiết lộ việc con trai suốt ngày gọi điện video cho Tiến Dũng. Video: Kin Bong, Linh Tr