Tokyo không cản trở việc chuyển địa điểm 2 môn thi đấu Olympic

Tokyo không cản trở việc chuyển địa điểm 2 môn thi đấu Olympic

Quyết định thay đổi đột xuất của IOC đã gây ra nhiều sự phẫn nộ, trong bối cảnh Tokyo đang kỳ vọng c