Tuấn Hải nổi nóng “trả đũa” Trọng Đại

Tuấn Hải nổi nóng “trả đũa” Trọng Đại

Phút 53, Trọng Đại (trái) xoạc bóng ngăn chặn Tuấn Hải nhưng chậm chân dẫn đến tình huống phạm lỗi (