Sau Olympic Việt Nam, đến ĐT nữ Việt Nam gặp khó trên đất Indonesia

Sau Olympic Việt Nam, đến ĐT nữ Việt Nam gặp khó trên đất Indonesia

Do môn bóng đá nữ được tổ chức ở Palembang nên hành trình di chuyển của ĐT bóng đá nữ Việt Nam mệt m